بازار ماهی کیش

بازار ماهی کیش یکی از بازارهای خوب جزیره است که انواع محصولات دریایی را به فروش می رسانند. در این بازار 12 غرفه برای ماهی فروشی و 2 غرفه برای پاک کردن ماهی اختصاص داده شده است. بازار ماهی کیش از سیستم تهویه هوای مطبوع نیز برخوردار است. این  بازار با کتیبه های سفالی و نقش های مرجانی تزئین شده است. در این بازار میگو و ماهی های تازه خلیج فارس عرضه می شوند. 

 

بازار ماهی کیش 

تصویر بازار ماهی کیش

بازار ماهی کیش 

تصویر بازار ماهی کیش

بازار ماهی کیش 

تصویر بازار ماهی کیش