کلیسای جامع نیروی دریایی کرونشتات روسیه

کلیسای جامع نیروی دریایی کرونشتات روسیه در بین سال های 1903 تا 1913 ساخته شده است. این کلیسا که ویژه نیروی دریایی کشور روسیه بنا شده بود مدتی بعد و در سال 1929 تبدیل به سینما شد. پس از آن در سال 2002 یک صلیب بر گنبد آن نصب نموده و در سال 2005 برای اولین یار در این کلیسا مناجات نامه ای خوانده شد. امروزه این کلیسا کاملا بازسازی شده و گردشگران تور روسیه را مجذوب خود نموده است. در سال 2013 نیز نخست وزیر روسیه "دیمیتری مدودف" به همراه همسرش در مراسم reconsecration کلیسا شرکت نمودند. 

  

کلیسای جامع نیروی دریایی کرونشتات روسیه

تصویر کلیسای جامع نیروی دریایی کرونشتات روسیه

 کلیسای جامع نیروی دریایی کرونشتات روسیه

تصویر کلیسای جامع نیروی دریایی کرونشتات روسیه

 کلیسای جامع نیروی دریایی کرونشتات روسیه

تصویر کلیسای جامع نیروی دریایی کرونشتات روسیه

کلیسای جامع نیروی دریایی کرونشتات روسیه 

تصویر کلیسای جامع نیروی دریایی کرونشتات روسیه

کلیسای جامع نیروی دریایی کرونشتات روسیه

تصویر کلیسای جامع نیروی دریایی کرونشتات روسیه