مسجد دولما باغچه استانبول

مسجد دولما باغچه استانبول (Dolmabahce Mosque Istanbul) واقع در ساحل و در قسمت جنوبی کاخ دولما باغچه می باشد. این مسجد به دستور مادر ملکه، "بزمی آلم ولیده سلطان" در سال 1853 بنا شد و در سال 1855 ساخت آن به پایان رسید. طراحی مسجد دولما باغچه استانبول به سبک عثمانی بوده که توسط آقای بالیان انجام شده است. این مسجد دارای دو مناره بلند است و هر روز از ساعت 9 صبح تا 6 بعد از ظهر به جز وقت نماز باز است. این مسجد جزو دیدنیهای ترکیه برای میهمانان تور استانبول می باشد. 

 

مسجد دولما باغچه استانبول 

تصویر مسجد دولما باغچه استانبول

مسجد دولما باغچه استانبول 

تصویر مسجد دولما باغچه استانبول

مسجد دولما باغچه استانبول 

تصویر مسجد دولما باغچه استانبول