مرکز خرید کالیسی آنتالیا

مرکز خرید کالیسی آنتالیا یکی از بهترین مراکز خرید بوده که در نزدیکی دیوارهای شهر مستقر شده است مسافران تور آنتالیا با پیاده روی تا دیوار شهر می توانند ادویه جات ، غذاها و... تهیه کنندو با شنیدن سر و صدای بازاریان به گذشته ی ترکیه و تاریخ قدیمی این شهر بروند.

 

مرکز خرید کالیسی آنتالیا

 تصویر مرکز خرید کالیسی آنتالیا