شهر سنگی اوپلیستیخه گرجستان

شهر سنگی اوپلیستیخه گرجستان بزرگترین شهر سنگی دنیا است که تلفظ آن به معنای معبد خدایان یا قلعه خداوند است و در فاصله 10 کیلومتری شهر گوری قرار گرفته است. این شهر یکی از آثار باقی مانده از دین پیکانیزم می باشد و قدمت آن به قرن 6 قبل از میلاد بر می گردد. شهر سنگی اوپلیستیخه گرجستان مرکز تجاری مهم گرجستان در جاده ابریشم و جمیعت آن حدود 5000 نفر بوده است. شهر همانند غار است که شامل سه قسمت زیرین میانی و زبرین می شود. بزرگترین ساختمان سنگی کشف شده در این شهر «تاناریس داربلسی» است که شامل یک سالن با ستون های سنگی غول پیکر است. باستان شناسان در خاک برداری هایی که انجام داده اند تعداد زیادی معابد و متعلقات دیگر مربوط به الهه خورشید، که قبل از آمدن مسیحیت، پرستش می شده اند را کشف کرده اند. 

 

شهر سنگی اوپلیستیخه گرجستان

تصویر شهر سنگی اوپلیستیخه گرجستان

شهر سنگی اوپلیستیخه گرجستان 

تصویر شهر سنگی اوپلیستیخه گرجستان

 شهر سنگی اوپلیستیخه گرجستان

تصویر شهر سنگی اوپلیستیخه گرجستان