رستوران بابا قدرت کیش

رستوران بابا قدرت کیش یکی از شعب رستوران های بابا قدت در جزیره کیش می باشد. منوی غذایی این رستوران انواع کباب های ایرانی را شامل می شود. علاوه بر این رستوران بابا قدرت کیش دارای یک چایخانه سنتی بسیار زیبایی است که محفلی سنتی و خانوادگی دارد.

 

رستوران بابا قدرت کیش 

تصویر رستوران بابا قدرت کیش

رستوران بابا قدرت کیش

تصویر رستوران بابا قدرت کیش

رستوران بابا قدرت کیش

تصویر رستوران بابا قدرت کیش