دهکده فیل ها در پاتایا تایلند

دهکده فیل ها در پاتایا تایلند (Viking Cave Phuket Thailand) قسمتی از جنگل است که مخصوص فیل های کهنسال و از کار افتاده است. مردم تایلند از فیل استفاده های زیادی می کنند اما فیل هایی که دیگر توان کار کردن ندارند در خانه سالمندان فیل ها نگهداری می شوند. این دهکده امروزه گردشگران زیادی دارد و میهمانان تور تایلند برای دیدن از مسابقات فیل ها به این دهکده می روند. 

 

دهکده فیل ها در پاتایا تایلند

تصویر دهکده فیل ها در پاتایا تایلند

 دهکده فیل ها در پاتایا تایلند

تصویر دهکده فیل ها در پاتایا تایلند

 دهکده فیل ها در پاتایا تایلند

تصویر دهکده فیل ها در پاتایا تایلند

دهکده فیل ها در پاتایا تایلند 

تصویر دهکده فیل ها در پاتایا تایلند