کلیسا گغارت ارمنستان

کلیسا گغارت ارمنستان در شهر ایروان قرار دارد. این کلیسا در فاصله 35 کیلومتری رودخانه آزاد ارمنستان و در دره گغارت واقع شده است. این منطقه در اوایل قرن سیزده جزو املاک زاکریان بوده که بعدها توسط خاندان پروشیان خریداری شد. کلیسای درونی توسط یک خواهر و معمار ساخته شده که دارای 3 قسمت می باشد که یکی از بخش های آن آرامگاه سلسله پروشیان است.

 

کلیسا گغارت ارمنستان

تصویر کلیسا گغارت ارمنستان

 کلیسا گغارت ارمنستان

تصویر کلیسا گغارت ارمنستان