مسجد نگارا کوالالامپور مالزی

مسجد نگارا کوالالامپور مالزی (National Mosque of Kuala Lumpur Malaysia) در سال 1965 بنا شده و مهمترین مسجد مسلمانان در شهر کوالالامپور است. گنبد این مسجد به شکل ستاره است که به صورت نمادین 13 ایالت مالزی و 5 رکن اسلام را نمایش می دهد. مسجد نگارا کوالالامپور مالزی تا پنج هزار نفر را در خود جای می دهد. مناره های این مسجد 73 متر ارتفاع دارند. 9 الی 12:30، 14 الی 15:30 و 17 الی 18:30 ساعات بازدید از مسجد هستند.  

 

مسجد نگارا کوالالامپور مالزی

تصویر مسجد نگارا کوالالامپور مالزی

 مسجد نگارا کوالالامپور مالزی

تصویر مسجد نگارا کوالالامپور مالزی

مسجد نگارا کوالالامپور مالزی 

تصویر مسجد نگارا کوالالامپور مالزی