دریاچه بایکال مسکو روسیه

دریاچه بایکال مسکو روسیه با وسعت 31500 کیلومتر مربع، عمیق ترین و قدیمی ترین دریاچه آب شیرین جهان که در کشور روسیه واقع شده است. در این دریاچه انواعی از جانوران دریایی وجود دارند که مختص به همین منطقه می باشند و از جمله آنها فک آب شیرین بایکال است. دریاچه بایکال مسکو روسیه که حدود 20 درصد آب شیرین کره زمین را دارد، در لیست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. این دریاچه در جنوب سیبری و بین دو استان ایرکوتسک و بوریاتیا قرار دارد. 

 

دریاچه بایکال مسکو روسیه

تصویر دریاچه بایکال مسکو روسیه

 دریاچه بایکال مسکو روسیه

تصویر دریاچه بایکال مسکو روسیه

دریاچه بایکال مسکو روسیه

تصویر دریاچه بایکال مسکو روسیه