تور چین ویژه 22 بهمن زمستان 94


 

 

 

پكيج تور چین (پكن) ویژه 22 بهمن 94

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

هتل شانگری لا بیجینگ

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

خدمات تور

 

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت همراه با صبحانه- ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان- یک گشت خرید - بیمه مسافراتی

 

توضیحات

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

 

 


 


پكيج تور چین (پكن - شانگهای) ویژه 22 بهمن 94

 

نام هتل

درجه هتل

موقعیت هتل 

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

             

هتل شانگری لا بیجینگ

شرایتون

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

پکن

شانگهای

---

---

--- 

--- 

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - اقامت همراه با صبحانه- ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان- یک گشت خرید - بیمه مسافراتی

توضیحات

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

 

 

 

تور چین ویژه بهمن زمستان 94


 

 

 

پكيج تور چین (پكن) ویژه بهمن 94

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

هتل شانگری لا بیجینگ

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

خدمات تور

 

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت همراه با صبحانه- ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان- یک گشت خرید - بیمه مسافراتی

 

توضیحات

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

 

 


 


پكيج تور چین (پكن - شانگهای) ویژه بهمن 94

 

نام هتل

درجه هتل

موقعیت هتل 

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

             

هتل شانگری لا بیجینگ

شرایتون

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

پکن

شانگهای

---

---

--- 

--- 

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - اقامت همراه با صبحانه- ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان- یک گشت خرید - بیمه مسافراتی

توضیحات

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

 

 

 

تور چین ویژه نوروز 95


 

 

 

پكيج تور چین (پكن) ویژه نوروز 95

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

هتل شانگری لا بیجینگ

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

خدمات تور

 

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت همراه با صبحانه- ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان- یک گشت خرید - بیمه مسافراتی

 

توضیحات

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

 

 


 


پكيج تور چین (پكن - شانگهای) ویژه نوروز 95

 

نام هتل

درجه هتل

موقعیت هتل 

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

             

هتل شانگری لا بیجینگ

شرایتون

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

پکن

شانگهای

---

---

--- 

--- 

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - اقامت همراه با صبحانه- ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان- یک گشت خرید - بیمه مسافراتی

توضیحات

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

 

 

 

تور چین ویژه تعطیلات دی زمستان 94


 

 

 

پكيج تور چین (پكن) تعطیلات دی 94

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

هتل شانگری لا بیجینگ

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

3100000

4300000

--- 

--- 

خدمات تور

 

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت همراه با صبحانه- ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان- یک گشت خرید - بیمه مسافراتی

 

توضیحات

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

 

 


 


پكيج تور چین (پكن - شانگهای) تعطیلات دی 94

 

نام هتل

درجه هتل

موقعیت هتل 

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

             

هتل شانگری لا بیجینگ

شرایتون

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

پکن

شانگهای

4300000

5600000

--- 

--- 

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - اقامت همراه با صبحانه- ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان- یک گشت خرید - بیمه مسافراتی

توضیحات

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

 

 

 

بهای تور چین ویژه دی زمستان 94


 

 

 

پكيج تور چین (پكن) دی 94

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

هتل شانگری لا بیجینگ

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

3100000

4300000

--- 

--- 

خدمات تور

 

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت همراه با صبحانه- ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان- یک گشت خرید - بیمه مسافراتی

 

توضیحات

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

 

 


 


پكيج تور چین (پكن - شانگهای) دی 94

 

نام هتل

درجه هتل

موقعیت هتل 

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

             

هتل شانگری لا بیجینگ

شرایتون

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

پکن

شانگهای

4300000

5600000

--- 

--- 

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - اقامت همراه با صبحانه- ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان- یک گشت خرید - بیمه مسافراتی

توضیحات

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

 

 

 

زیر مجموعه ها

سایر تورهای چین, تور چین ویژه فروردین

تور چین ویژه تعطیلات عید

تور چین ویژه نوروز

تور چین آبان,تور چین پاییز,تور لحظه آخری چین آبان

تور چین ویژه آبان,تور چین ویژه پاییز,تور لحظه آخری چین پاییز

تور چین ویژه تعطیلات آبان,تور چین ویژه تعطیلات پاییز,تور چين پاييز

تور چین ویژه عید غدیر,قیمت تور چین عید غدیر خم

رزرو تور چین عید غدیر,تور چین در تعطیلات عید غدیر

بهترین تورهای چین در عید غدیر,آفر تور چین ويژه عيد غدير

تور چین تعطیلات عید نوروز,تور چین نوروز,تور چین تعطیلات فروردین

تور چین تعطیلات عید,تور چین,تور چین تعطیلات نوروز

تور چین فروردین,رزرو تور چین تعطیلات عید نوروز,چین,تور لحظه آخری چین

تور چین آذر,تور چین,تور چین پاییز,تور چین تعطیلات پاییز

تور چین ویژه پاییز,تورهای لحظه آخری چین

نرخ ویژه تورهای چین آذر,رزرو تور چین پاییز,تور چین ویژه تعطیلات آذر

تور چین زمستان,تور چین دی بهمن اسفند

تور چین ویژه زمستان,رزرو تور چین زمستان

آفر تور چین ویژه تعطیلات زمستان,نرخ ویژه تور چین دی بهمن اسفند

تور چین دی,تور چین ویژه تعطیلات زمستان,آفر ویژه تور چین دی

تور چین ویژه دی,رزرو تور چین دی ماه,تور چین ویژه زمستان

تور چین ویژه تعطیلات دی,تور چین زمستان

تور چین بهمن,قیمت تور چین بهمن,تور چین تعطیلات بهمن ماه

تور لحظه آخری چین بهمن,تورهای ارزان چین بهمن,رزرو تور چین بهمن

بهترین تورهای چین بهمن,نرخ ویژه تور چین بهمن,آفر تور چین بهمن,تورهای خوب چین بهمن

تور چین اسفند,تور چین زمستان,نرخ ویژه تور چین اسفند

آفر تور چین اسفند,قیمت تور چین اسفند,تور لحظه آخری چین اسفند

بهترین قیمت تور چین اسفند,رزرو تور چین اسفند,تور چین اسفند ماه,تورهای ارزان چین اسفند

تور چین بهار,تور چین,تورهای ارزان چین بهار,رزرو تور چین بهار

تور چین عید نوروز,تور چین تعطیلات عید,نرخ تور چین بهار,تور چین خرداد

قیمت تور چین بهار,آفر تور چین بهار,تورهای خوب چین بهار,تور چین اردیبهشت,تور چین فروردین

تور چین فروردین,تور لحظه آخری چین فروردین ماه,تور چین بهار,تور چین عید نوروز

تور چین تعطیلات عید نوروز,رزرو تور چین فروردین,تور چین تعطیلات فروردین

بهترین قیمت تورهای چین فروردین,قیمت تورهایچین فروردین,نرخ تور چین فروردین,تورهای ارزان چین فروردین

تور چین اردیبهشت,معرفی بهترین تور چین اردیبشهت,تور لحظه آخری چین اردیبهشت

بهترین قیمت تور چین اردیبهشت,ارزان ترین نرخ تور چین اردیبهشت,مناسب ترین قیمت تور چین اردیبهشت

نرخ ویژه تور چین اردیبهشت,بهترین تورهای چین ویژه اردیبشهت ماه,رزرو تور چین اردیبهشت ماه