تور مشهد


  

 

مشخصات پكيج تور مشهد دی 95

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 3 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

           

سینا

درجه هتلدرجه هتل 

375000

371000

--- ---

سیمرغ

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

455000

470000

---

---

فرهاد

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

360000

360000

---

---

ایساتیس

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

375000

375000

---

---

سراج

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

410000

410000

---

---

هلیا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

445000

445000

---

---

سهند

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

465000

465000

---

---

 کیانا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  

525000

525000

---

---

سی نور

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

610000

610000

---

---

درویشی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

632000

575000

---

---

ایران زمین

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل   475000 475000 ---  ---

اترک

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل   700000 700000 ---  --- 

جواهری

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  415000 415000 ---  --- 

عرش

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  375000 375000 ---  --- 

تهران

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  515000 515000 ---  --- 

ارم

 درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  365000 365000 ---  --- 

پارمیدا

 درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 425000 425000 ---  --- 

تارا

 درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 525000 518000 ---  --- 

بسطامی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 385000  385000 ---  --- 

طوبی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  425000 425000  --- --- 

هتل آپارتمان آدینه

امام رضا 1 395000 395000 ---   ---

هتل آپارتمان برجیس

امام رضا 8  395000  395000  --- --- 

هتل آپارتمان افسون

امام رضا 6  385000 385000 ---  --- 

هتل آپارتمان هیراد

امام رضا 12 355000 355000 ---  --- 

هتل آپارتمان کنعان

امام رضا 8 395000  395000 ---  --- 

هتل آپارتمان مشاهیر

امام رضا 5  385000  385000 ---  --- 

هتل آپارتمان سفرا طلایی

امام رضا 5  405000 405000 ---  --- 

هتل آپارتمان شهریار

امام رضا 6 365000 365000 ---  --- 

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - اقامت 2 شب و 3 روز اقامت در هتل همراه با صبحانه ، ناهار ، شام - ترانسفر فرودگاهی برای برخی از هتل ها  
توضیحات

برای نفر سوم تخت مسافرتی ارائه می گردد 

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

 

تور مشهد ویژه تعطیلات اسفند 94


 

 

 

مشخصات پكيج تور مشهد اسفند 94

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 3 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

           

سینا

درجه هتلدرجه هتل 

---

---

--- ---

سیمرغ

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

---

---

فرهاد

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

---

---

---

---

ایساتیس

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

---

---

---

---

الوند

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

---

---

---

---

هلیا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

---

---

---

---

سهند

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

---

---

---

---

 کیانا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  

---

---

---

---

سی نور

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

---

---

---

---

درویشی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

---

---

---

---

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - اقامت 2 شب و 3 روز اقامت در هتل همراه با صبحانه ، ناهار ، شام - ترانسفر فرودگاهی برای برخی از هتل ها  
توضیحات

برای نفر سوم تخت مسافرتی ارائه می گردد 

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

 

 

 

تور مشهد ویژه تعطیلات بهمن 94


 

 

 

مشخصات پكيج تور مشهد بهمن 94

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 3 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

           

سینا

درجه هتلدرجه هتل 

---

---

--- ---

سیمرغ

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

---

---

فرهاد

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

---

---

---

---

ایساتیس

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

---

---

---

---

الوند

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

---

---

---

---

هلیا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

---

---

---

---

سهند

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

---

---

---

---

 کیانا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  

---

---

---

---

سی نور

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

---

---

---

---

درویشی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

---

---

---

---

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - اقامت 2 شب و 3 روز اقامت در هتل همراه با صبحانه ، ناهار ، شام - ترانسفر فرودگاهی برای برخی از هتل ها  
توضیحات

برای نفر سوم تخت مسافرتی ارائه می گردد 

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

 

 

 

تور مشهد ویژه اسفند 94


 

 

 

مشخصات پكيج تور مشهد اسفند 94

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 3 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

           

سینا

درجه هتلدرجه هتل 

---

---

--- ---

سیمرغ

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

---

---

فرهاد

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

---

---

---

---

ایساتیس

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

---

---

---

---

الوند

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

---

---

---

---

هلیا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

---

---

---

---

سهند

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

---

---

---

---

 کیانا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  

---

---

---

---

سی نور

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

---

---

---

---

درویشی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

---

---

---

---

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - اقامت 2 شب و 3 روز اقامت در هتل همراه با صبحانه ، ناهار ، شام - ترانسفر فرودگاهی برای برخی از هتل ها  
توضیحات

برای نفر سوم تخت مسافرتی ارائه می گردد 

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

 

 

 

تور مشهد ویژه بهمن 94


 

 

 

مشخصات پكيج تور مشهد بهمن 94

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 3 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

           

سینا

درجه هتلدرجه هتل 

---

---

--- ---

سیمرغ

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

---

---

فرهاد

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

---

---

---

---

ایساتیس

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

---

---

---

---

الوند

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

---

---

---

---

هلیا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

---

---

---

---

سهند

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

---

---

---

---

 کیانا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  

---

---

---

---

سی نور

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

---

---

---

---

درویشی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

---

---

---

---

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - اقامت 2 شب و 3 روز اقامت در هتل همراه با صبحانه ، ناهار ، شام - ترانسفر فرودگاهی برای برخی از هتل ها  
توضیحات

برای نفر سوم تخت مسافرتی ارائه می گردد 

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

 

 

 

زیر مجموعه ها

تور مشهد آبان,تور مشهد پاییز,تور لحظه آخری مشهد آبان

تور مشهد ویژه آبان,تور مشهد ویژه پاییز,تور لحظه آخری مشهد پاییز

تور مشهد ویژه تعطیلات آبان,تور مشهد ویژه تعطیلات پاییز,تور مشهد پاييز

تور مشهد ویژه عید غدیر,قیمت تور مشهد عید غدیر خم

رزرو تور مشهد عید غدیر,تور مشهد در تعطیلات عید غدیر

بهترین تورهای مشهد در عید غدیر,آفر تور مشهد ويژه عيد غدير

تور مشهد زمستان,بهترین تورهای مشهد,تور مشهد

نرخ ویژه تور مشهد دی بهمن اسفند,تورهای خوب مشهد

رزرو تور مشهد دی بهمن اسفند,قیمت تور مشهد زمستان

تور مشهد بهار,تور مشهد فروردین,تور مشهد خرداد,تورهای خوب مشهد بهار

تور مشهد نوروز,تور مشهد عید نوروز,تور مشهد تعطیلات عید,نرخ تور مشهد بهار

قیمت تور مشهد بهار,رزرو تور مشهد بهار,تورهای ارزان مشهد بهار,تور مشهد اردیبهشت