تور استانبول


  

 

مشخصات پكيج تور استانبول 2 شب و 3 روز ویژه زمستان 95

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

           
توپکاپی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

895000

998000

--- 

--- 

گرند لیزا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

996000

988000

---  --- 
کریستال استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

954000

1010000

--- 

--- 

لیون استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

100000

1200000

--- 

--- 

دورا استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1100000

1200000

 --- 

---  

گلدن ایج 1 استانبول درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1100000

1300000

--- 

---  

گلدن پارک استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

895000

999000

--- 

--- 

سرملی استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1400000

1460000

--- 

---  

گرند سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1555000

1600000

--- 

---  

بیز سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1700000

1750000

--- 

---  

توضیحات

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 2 شب و 3 روز اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 

توضیحات

مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به ترکیه پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

     

تور استانبول


 

 

 

مشخصات  پكيج تور استانبول 2 شب و 3 روز ویژه تعطیلات بهار 95

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

           
توپکاپی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

گرند لیزا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

---  --- 
کریستال استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

لیون استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

دورا استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

 --- 

---  

گلدن ایج 1 استانبول درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

گلدن پارک استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

سرملی استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

گرند سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

بیز سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

توضیحات

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 2 شب و 3 روز اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 

توضیحات

مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به ترکیه پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

     

 

تور استانبول


 

 

 

مشخصات  پكيج تور استانبول 2 شب و 3 روز ویژه تعطیلات اردیبهشت 95

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

           
توپکاپی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

گرند لیزا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

---  --- 
کریستال استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

لیون استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

دورا استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

 --- 

---  

گلدن ایج 1 استانبول درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

گلدن پارک استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

سرملی استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

گرند سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

بیز سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

توضیحات

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 2 شب و 3 روز اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 

توضیحات

مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به ترکیه پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

     

 

تور استانبول


 

 

 

مشخصات  پكيج تور استانبول 2 شب و 3 روز ویژه بهار 95

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

           
توپکاپی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

گرند لیزا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

---  --- 
کریستال استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

لیون استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

دورا استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

 --- 

---  

گلدن ایج 1 استانبول درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

گلدن پارک استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

سرملی استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

گرند سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

بیز سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

توضیحات

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 2 شب و 3 روز اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 

توضیحات

مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به ترکیه پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

     

 

تور استانبول


 

 

 

مشخصات  پكيج تور استانبول 2 شب و 3 روز ویژه اردیبهشت 95

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

           
توپکاپی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

گرند لیزا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

---  --- 
کریستال استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

لیون استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

دورا استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

 --- 

---  

گلدن ایج 1 استانبول درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

گلدن پارک استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

سرملی استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

گرند سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

بیز سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

توضیحات

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 2 شب و 3 روز اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 

توضیحات

مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به ترکیه پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

     

 

زیر مجموعه ها

تور استانبول آبان,تور استانبول پاییز,تور لحظه آخری استانبول آبان

تور استانبول ویژه آبان,تور استانبول ویژه پاییز,تور لحظه آخری استانبول پاییز

تور استانبول ویژه تعطیلات آبان,تور استانبول ویژه تعطیلات پاییز,تور استانبول پاييز

تور استانبول ویژه عید غدیر,قیمت تور استانبول عید غدیر خم

رزرو تور استانبول عید غدیر,تور استانبول در تعطیلات عید غدیر

بهترین تورهای استانبول در عید غدیر,آفر تور استانبول ويژه عيد غدير

 

تور استانبول نوروز,تور استانبول فروردین

تور استانبول تعطیلات نوروز,تور استانبول تعطیلات فروردین

تورهای نوروزی استانبول,استانبول,تور استانبول

تور استانبول آذر,تور استانبول,نرخ ویژه تورهای استانبول آذر

تور استانبول پاییز,تور استانبول ویژه پاییز

تور استانبول ویژه تعطیلات آذر,تور استانبول تعطیلات پاییز

تور استانبول زمستان,قیمت تور استانبول زمستان

تورهای ارزان استانبول زمستان,آفر تور استانبول دی بهمن اسفند

رزرو تور استانبول دی بهمن اسفند,تور استانبول,نرخ ویژه تور استانبول دی بهمن اسفند

تور استانبول دی,تور استانبول دی ماه,نرخ ویژه تور استانبول دی

آفر تور استانبول دی,بهترین تورهای استانبول دی ماه

تورهای ارزان استانبول دی,قیمت تور استانبول دی,تورهای خوب استانبول دی

تور استانبول بهمن,تورهای ارزان استانبول بهمن,تورهای خوب استانبول بهمن

نرخ ویژه تور استانبول بهمن,تور لحظه آخری استانبول بهمن,رزرو تور استانبول بهمن

قیمت تور استانبول بهمن,تور استانبول تعطیلات بهمن ماه,بهترین تورهای استانبول بهمن

تور استانبول اسفند,تور استانبول زمستان,بهترین قیمت تور استانبول اسفند

آفر تور استانبول اسفند,قیمت تور استانبول اسفند,تور استانبول اسفند ماه

تور لحظه آخری استانبول اسفند,رزرو تور استانبول اسفند,تورهای ارزان استانبول اسفند

تور استانبول بهار,تور استانبول فروردین,تورهای خوب استانبول بهار

تور استانبول نوروز,تور استانبول عید نوروز,تور استانبول تعطیلات عید

آفر تور استانبول بهار,قیمت تور استانبول بهار,تور استانبول خرداد,رزرو تور استانبول بهار,تور استانبول اردیبهشت

تور استانبول فروردین,تور استانبول عید نوروز,تور استانبول تعطیلات فروردین

آفر تور استانبول فروردین ماه,رزرو تور استانبول فروردین,تور لحظه آخری استانبول فروردین ماه

بهترین قیمت تورهای استانبول فروردین,تورهای خوب استانبول فروردین,قیمت تور استانبول فروردین,تور استانبول بهار